WSPÓŁPRACA

                               Międzynarodowy program współpracy z uczelniami i instytucjami badawczymi

The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing) (IHBI) oferuje program współpracy dla uniwersytetów i instytucji badawczych.

Zapraszamy Państwa profesorów, pracowników i studentów do udziału w statusie liderów, wykonawców i uczestników Międzynarodowego Projektu Badawczego "World History: Famous Personalities", finansowanego przez ZEA, USA, Izrael, UE i Chiny, a także odbyć u nas zagraniczny staż naukowy.

IHBI jest gotowe przyznać Państwa uczelni międzynarodowy grant badawczy w ramach programu współpracy. Grant ten pokrywa większość kosztów udziału profesorów, pracowników i studentów w Międzynarodowym Projekcie Naukowym "World History: Famous Personalities". Grant ten może również w znacznym stopniu pokryć koszty profesorów, pracowników i studentów Państwa uniwersytetu w innych programach współpracy, w szczególności międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych IHBI w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu, Chinach, Włoszech, Bułgarii, USA, Jordanii, Australii, Japonii , Arabii Saudyjskiej, Egipcie.

Ponadto IHBI proponuje wspólne inicjowanie i wdrażanie międzynarodowych i lokalnych projektów i programów naukowych, kulturalnych, wizerunkowych, charytatywnych, edukacyjnych, grantowych, startupowych, wykorzystując, pozyskując lub tworząc całą niezbędną infrastrukturę organizacyjną, cyfrową i materialną. W szczególności ewentualne otwarcie Przedstawicielstwa IHBI na Państwa uczelni.

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, nasz przedstawiciel przyjedzie na Państwa uczelnię, aby uzgodnić z kierownikiem wszelkie kwestie organizacyjne, naukowe i finansowe.

Programy i projekty międzynarodowe

    • Międzynarodowy program doskonalenia kadr pedagogicznych. Przeprowadzane są przez IHBI i Cesarskie Prawosławne Towarzystwo Palestyńskie. Jest finansowany z międzynarodowej dotacji w wysokości 15 000 000 EUR, przekazanej IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, UE, USA, Izraela i Chin oraz wpłatami na cele charytatywne.

    • Międzynarodowy program zagranicznego stażu naukowego. Wdrożony przez IHBI i uczelnie. Jest finansowany z międzynarodowej dotacji w wysokości 25 000 000 EUR, przekazanej IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, UE, USA, Izraela i Chin oraz wpłatami na cele charytatywne.

    • Międzynarodowy projekt badawczy "World History: Famous Personalities". Wdrożony przez IHBI i uczelnie. Jest on finansowany z międzynarodowej dotacji w wysokości 30 000 000 EUR, przekazanej IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, UE, USA, Izraela i Chin oraz przyciągania datków na cele charytatywne.

Międzynarodowy projekt artystyczny "Famous Biographies" Wdrożony przez IHBI, domy aukcyjne i uczelnie. Jest on finansowany z międzynarodowej dotacji w wysokości 30 000 000 EUR, przekazanej IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, UE, USA, Izraela i Chin oraz ze składek na cele charytatywne.

W sprawie współpracy prosimy o kontakt na nasz adres e-mail.