O IHBI

 

Międzynarodowy Instytut Historii i Biografii  (Dubaj – Nowy Jork – Rzym – Burgas – Jerozolima – Pekin) (IHBI) powstał w 2018 roku. IHBI ma siedzibę w Dubaju (ZEA). Jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie do pełnego zachowania informacji i ochrony cyfrowej bazy danych. IHBI posiada również biura w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Chinach i Izraelu.

Misja IHBI to naukowa popularyzacja biografii historycznych i zachowanie cyfrowej pamięci ludzkości. IHBI jest wiodącym operatorem rynku sztuki biografii historycznych na świecie. IHBI współpracuje z ponad 200 instytucjami naukowymi i edukacyjnymi na całym świecie.

IHBI realizuje następujące zadania:

    • Gromadzenie i publikowanie materiałów biograficznych o wybitnych postaciach historycznych z przeszłości i teraźniejszości

    • Popularyzacja dokonań sławnych ludzi dnia dzisiejszego

    • Odkrywanie i promowanie nowych nazwisk wśród młodych liderów we współczesnym świecie

    • Utrwalanie pamięci o ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju współczesnego świata

    • Promocja nieznanych wcześniej lub mało znanych w całym świecie osób, które wnoszą istotny wkład w rozwój różnych sfer aktywności zawodowej, zmiany w otaczającym nas świecie i w ludzkości

    • Zachowanie pamięci rodzinnej, biografii i twórczego dziedzictwa osobowości z całego świata

    • Realizacja wsparcia grantowego na badania

    • Przyznawanie międzynarodowych nagród

    • Realizacja międzynarodowych projektów badawczych

    • Prowadzenie międzynarodowych konferencji naukowych, staży i szkoleń

    • Szkolenia na studiach magisterskich i doktoranckich

    • Przygotowanie i publikacja monografii i artykułów naukowych

    • Stworzenie cyfrowej naukowej bazy danych wybitnych postaci z przeszłości i teraźniejszości

    • Realizacja rzadkich i unikalnych biografii historycznych dla kolekcjonerów na całym świecie.

    • Badanie biografii historycznych.

    • Rekomendacje dotyczące gromadzenia i inwestowania na rynku sztuki biografii historycznych.

Rada Dyrektorów

Dyrektor Honorowy, Profesor Muhammad Yunus

Dyrektor Generalny, Profesor Mohammed El-Baradei

Dyrektor ds. Australii i Oceanii, Profesor Melanie Nolan

Dyrektor ds. Eurazji i Ameryki Północnej, profesor Jurii Neduzhko

Dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej, profesor Maria Jesus Gonzalez Fernandez

Dyrektor ds. Afryki, Profesor Jofolo Doumbia

Dyrektor programu „Zabytek cyfrowy / Pamiętne biografie historyczne”, dr Aleksander Łozovitsky