MIĘDZYNARODOWY PROGRAM

XXII Międzynarodowy Program Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej Kierowników Instytucji Edukacyjnych i Naukowych oraz Pracowników Pedagogicznych i Naukowo-Pedagogicznych „Razem z Wybitnymi Liderami Nowoczesności: Wartości, Doświadczenie, Wiedza, Kompetencje i Technologie dla Kształtowania Osobowości Odnoszącej Sukcesy i Przekształcania Otaczającego Świata” NA EXPO 2020 W DUBAJU, BURGASIE, NOWYM JORKU, JEROZOLIMIE, PEKINIE

Dla fachowców z zakresu IT, programowania, sportu, fizyki, matematyki, medycyny, krytyki artystycznej, sztuki, biologii, chemii, ekonomii, filologii, językoznawstwa, prawa, historii, politologii, relacji międzynarodowych, geografii, filozofii, specjalistów rządowych, technicznych, specjalistów nauk przyrodniczych i pedagogicznych, a także liderów wszystkich szczebli i tych, którzy są gotowi zostać nimi w najbliższej przyszłości.

Ponad 100 Wybitnych międzynarodowych liderów będą z Tobą w ciągu dwóch miesięcy.

(180 godzin czystej Inspiracji, Pomysłów, Doświadczenia i Nowej Wiedzy)

Program jest częścią międzynarodowych programów FP&NL, które pozwalają Twojej placówce edukacyjnej wejść do międzynarodowych rankingów uczelni, a także międzynarodowych rankingów najlepszych szkół i uczelni oraz wejść w europejską przestrzeń edukacyjną!

W szczególności, IHBI (ihbiagency.org) i IHBI (ihbiagency.org)

The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem- Beijing) (IHBI) zaprasza kierowników instytucji edukacyjnych i naukowych, pedagogów placówek przedszkolnych, metodyków, nauczycieli i pracowników naukowo-pedagogicznych do udziału w XXII Międzynarodowym Programie Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej Kierowników Instytucji Edukacyjnych i Naukowych oraz Pracowników Pedagogicznych i Naukowo-Pedagogicznych „Razem z Wybitnymi Liderami Nowoczesności: Wartości, Doświadczenie, Wiedza, Kompetencje i Technologie dla Kształtowania Osobowości Odnoszącej Sukcesy i Przekształcania Otaczającego Świata” NA EXPO 2020 W DUBAJU, BURGASIE, NOWYM JORKU, JEROZOLIMIE, PEKINIE. Program jest finansowany z międzynarodowych dotacji w wysokości 1 200 000 EUR udzielane przez IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, Włoch, Bułgarii, Stanów Zjednoczonych, Izraela i Chin oraz darowizn na cele charytatywne.

Wysłuchasz wykładów i przemówień znanych światowych liderów polityki, biznesu, nauki, kultury, edukacji, m.in. Elona Muska, Muhammada bin Rashida al Maktouma, Jeffa Bezosa, Raya Dalio, Emmanuela Macrona, Siergieja Brina i Larry'ego Page'a, Mike'a Tysona, Christophera Nolana, George'a Martina, Dana Browna, Meryl Streep, Toma Cruise'a, Margo Robbie, Richarda Bransona, Katy Perry i wielu innych.

Zapewnione jest tłumaczenie lub napisy oraz możliwe jest obejrzenie oryginału w języku angielskim z napisami.

Forma uczestnictwa: zdalna, w trybie wideo, który umożliwia obejrzenie wystąpień i wykładów w dogodnym czasie (rano, po południu, wieczorem, w nocy).

Rejestracja do Programu: do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Czas trwania programu: od dnia 21 kwietnia do 10 dnia czerwca 2024 r.

Wręczenie certyfikatów międzynarodowych: w dniach 8-10 czerwca 2024.

W Programie weźmie udział ponad 100 wybitnych międzynarodowych liderów.

Co daje Ci udział w tym programie?

 • Pozwala pomyślnie przejść certyfikację i uzyskać kolejne kategorie kwalifikacyjne oraz tytuły naukowe i pedagogiczne, ponieważ uczestnicząc w Programie Międzynarodowym potwierdzasz swoje międzynarodowe doświadczenie naukowe i edukacyjne, które przełoży się na znaczne podwyżki wynagrodzeń i pojawienie się perspektyw szybkiego rozwoju kariery, pozwoli Ci zrealizować Twoje ambicje Wzrostu, Rozwoju i Osiągnięć.
 • Certyfikat ukończenia Międzynarodowego Programu na 180 godzin lub 6 punktów ECTS (z czego 15 godzin na edukację włączającą / 0,5 punktów ECTS), w którym zostanie wskazane otrzymanie przez Ciebie Międzynarodowego Grantu Edukacyjnego Nr EG/B/24/03/12 oraz kompetencje ogólne, kluczowe i zawodowe nabyte w trakcie programu wymagane przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Nadanie kwalifikacji Kierownika Międzynarodowego Kategorii B w dziedzinie Edukacji lub Nauki, zgodnie z klasyfikacją UNESCO oraz Międzynarodowego Nauczyciela/Wykładowcy, który potwierdza wysoki poziom kwalifikacji i umożliwia, w tym obcokrajowcom posiadającym wyższe wykształcenie, ubieganie się o zatrudnienie i piastowanie stanowisk w zakresie edukacji lub nauki i jest uznawany w 120 krajach, w tym w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, w Chinach, Indiach, Japonii, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, UE i Ameryce Łacińskiej itp.
 • Ciekawych i znanych mówców, których nie spotkasz na żadnym innym warsztacie. To wyjątkowy program. Zawsze możesz być dumnym i przyzwoicie popisać się przed współpracownikami, studentami i własnymi dziećmi tym, że przeszedłeś Program Międzynarodowy, gdzie głównymi spikerami byli Warren Buffett, George Lucas, Tim Cook, James Cameron, Simona Bailes, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Jessica Alba itp., czyli wybitne osobistości, które są przykładem dla każdego pokolenia, znane światu, są przywódcami moralnymi i zasadniczo stały się Legendami. Ucz się od nich i cytuj je. Twoje poglądy, prestiż, uznanie, autorytet i znaczenie dla otoczenia będą tylko rosły.

Międzynarodowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowej kierowników instytucji edukacyjnych i naukowych oraz pracowników pedagogicznych i naukowo-pedagogicznych przewidziany jest w zakresie 180 godzin. W wyniku programu zostanie wydany Międzynarodowy Certyfikat sporządzony zgodnie z prawem, poświadczający otrzymanie Międzynarodowego Grantu Edukacyjnego oraz ukończenie Międzynarodowego Programu Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej kierowników instytucji edukacyjnych i naukowych oraz pracowników pedagogicznych i naukowo-pedagogicznych w ciągu 180 godzin lub 6 punktów ECTS (z czego 15 godzin przypada na edukację włączającą / 0,5 punktów ECTS) oraz nabyte kompetencje ogólne, kluczowe i zawodowe, a także kwalifikacje Międzynarodowego Nauczyciela/Wykładowcy i Międzynarodowego Kierownika Kategorii B w dziedzinie Edukacji lub Nauki, według klasyfikacji UNESCO.

Koszt udziału pracowników pedagogicznych w programie wynosi 100 EUR. Międzynarodowy grant edukacyjny pokrywa pozostałą część kosztów programu w wysokości 3500 EUR.

Rejestracja: Do Programu możesz dołączyć do dnia 22 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem oficjalnego e-maila Instytutu [email protected]

Prosimy o poinformowanie w szczególności swoich współpracowników, którzy chcą wraz z Tobą rozwijać się w kierunku zawodowym i za pomocą swojej wiedzy, doświadczenia i starań zmieniać Otaczający Świat.

Aby zarejestrować się, musisz wykonać kilka prostych kroków:

1.Wyślij następujące informacje na nasz oficjalny e-mail: [email protected]

Imię, Imię ojca, Nazwisko w języku ojczystym i angielskim, jak w paszporcie zagranicznym (do Certyfikatu Międzynarodowego).

Data Twojego urodzenia

Twoje miasto i kraj

Miejsce pracy i Stanowisko

Twój e-mail i numer telefonu komórkowego

W temacie swojego listu koniecznie zaznacz - Rejestracja w programie międzynarodowym!

2.Po zarejestrowaniu się do Programu zostaną Ci przedstawione szczegóły dotyczące wpłaty wpisowego, a po potwierdzeniu wpłaty będziesz mieć dostęp do zamkniętego kanału, na którym od początku Programu zamieszczane będą wykłady i wystąpienia naszych mówców.

TYSIĄCE NAUKOWCÓW I NAUCZYCIELI JUŻ PRZESZŁO NASZ PROGRAM MIĘDZYNARODOWY I ZMIENIŁO SIEBIE, SWOJE ŻYCIE I OTACZAJĄCY ŚWIAT NA LEPSZE! JESTEŚ Z NAMI?

 1. Nazwa: Międzynarodowy Program Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej Kierowników Instytucji Edukacyjnych i Naukowych oraz Pracowników Pedagogicznych i Naukowo-Pedagogicznych „Razem z Wybitnymi Liderami Nowoczesności: Wartości, Doświadczenie, Wiedza, Kompetencje i Technologie dla Kształtowania Osobowości Odnoszącej Sukcesy i Przekształcania Otaczającego Świata”.
 2. Kierunek: kształtowanie u osób uzyskających wykształcenie wspólnych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności krytycznego i systematycznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, umiejętności wyrażania opinii w formie ustnej i pisemnej, umiejętności logicznego uzasadniania swojej pozycji, twórczości, inicjatywności, umiejętności konstruktywnego zarządzania emocjami, oceny ryzyka, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, umiejętności współpracy z innymi ludźmi; wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych w przestrzeni edukacyjnej, w tym e-learningu, bezpieczeństwa informacyjnego i cybernetycznego; tworzenie bezpiecznego i integracyjnego środowiska edukacyjnego, osobliwości edukacji włączającej, zapewnienie dodatkowego wsparcia w procesie edukacyjnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; kompetencje językowe, cyfrowe, komunikacyjne, integracyjne, emocjonalne i etyczne; opanowanie najnowszych technologii, zapoznanie się z aktualnym stanem i trendami gospodarki, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji (dla pracowników szkolnictwa zawodowego), rozwój kompetencji zarządczych (dla kierowników placówek edukacyjnych, instytucji naukowych i metodycznych oraz ich zastępców).
 3. Formy podnoszenia kwalifikacji: zdalna, w trybie wideo, który umożliwia obejrzenie wystąpień i wykładów w dogodnym dla Ciebie czasie (rano, po południu, wieczorem, w nocy).
 4. Wytwórca – International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome-Burgas –Jerusalem - Beijing).
 5. Docelowa grupa odbiorców: szkolenie przeznaczone jest dla pracowników naukowo-pedagogicznych i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych, a także kierowników instytucji edukacyjnych i naukowych oraz ich zastępców.
 6. Cel programu: promowanie rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych i naukowo-pedagogicznych, a także kierowników instytucji edukacyjnych, naukowych i metodycznych oraz ich zastępców, zgodnie z międzynarodowymi standardami i polityką państwa w dziedzinie edukacji i zapewniania jakości edukacji, kształtowanie kluczowych kompetencji i umiejętności; nauczenie ich doskonalić się, zmieniać otaczający ich świat i budować pomyślną przyszłość.
 7. Treść programu: Podczas programu zostaną wykryte globalne problemy rozwoju współczesnego świata, odpowiedzialnego przywództwa, strategii i taktyki podejmowania decyzji i zarządzania instytucjami, przedsiębiorstwami i zespołami, rozwój cech osobistych i kluczowych cech osobowości odnoszącej sukcesy, umiejętności cieszenia się życiem, wierzenia w sobie i dawania szczęścia, znaczenia zdrowego stylu życia, zajmowania się sportem, prawidłowego odżywiania, dbania o siebie i zachowania zdrowia psychicznego, równouprawnienia płci, znaczenia wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami, ochrony środowiska i globalnej zmiany klimatu, doświadczenia zawodowego wybitnych osób dla rozwoju kariery, nowych technologii i perspektyw rozwoju świata, upowszechniania demokracji i praw człowieka, kompetencji obywatelskich, wartości demokratycznych, walki z ubóstwem i korupcją, umiejętności obrony własnej pozycji, zmiany siebie, przekształcania świata i budowania lepszej przyszłości itp.
 8. Okres (czas trwania) studiów: 180 godzin / 6 punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), z czego 15 godzin edukacji włączającej / 0,5 punktu ECTS.
 9. Lista kompetencji do doskonalenia/nabycia:

ogólne: kompetencje obywatelskie i społeczne związane z ideami demokracji, sprawiedliwości, równości, praw człowieka, dobrobytu, świadomości ekologicznej i zdrowego stylu życia, ze świadomością równych praw i możliwości;

zawodowe: kompetencje językowe, społeczne, informacyjne, produktywne, wielokulturowe, psychologiczne, moralne, autonomiczne, cyfrowe, komunikacyjne, integracyjne, emocjonalne i etyczne, a także rozwój osobistych cech nauczyciela; opanowanie najnowszych technologii, sztuki wystąpień publicznych i języków obcych, zapoznanie się z aktualnym stanem i trendami rozwoju gospodarczego dla pracowników szkolnictwa zawodowego (zawodowego i technicznego); rozwój kompetencji zarządczych (dla kierowników instytucji edukacyjnych, placówek naukowych i metodycznych oraz ich zastępców); kompetencje zawodowe w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych i fizyczno-matematycznych, doskonalenie osiągnięć edukacyjnych studentów i uczniów, poprzez wykorzystanie uzyskanej przez uczestników wiedzy, stosowanie różnych metod i form nauczania.

Harmonogram wystąpień mówców w

XXII Międzynarodowym Programie Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej Kierowników Instytucji Edukacyjnych i Naukowych oraz Pracowników Pedagogicznych i Naukowo-Pedagogicznych

„Razem z Wybitnymi Liderami Nowoczesności: Wartości, Doświadczenie, Wiedza, Kompetencje i Technologie dla Kształtowania Osobowości Odnoszącej Sukcesy i Przekształcania Otaczającego Świata”

NA EXPO 2020 W DUBAJU, A TAKŻE W RZYMIE, BURGASIE, NOWYM JORKU, JEROZOLIMIE, PEKINIE.

 Dzień 1

 • Film o Dubaju
 • Wycieczka krajoznawcza po EXPO 2020 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 • Wiceprezydent i premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Władca Emiratu Dubaju Muhammad ibn Raszid Al Maktum opowie o historii i osiągnięciach Dubaju, rozwoju ZEA, międzynarodowym przywództwie, kompetencjach menedżerskich i odpowie na pytania.
 • Dyrektor generalny Tesli i Space-X Elon Musk opowie o eksploracji Marsa, międzynarodowym przywództwie, umiejętnościach zarządzania, sztucznej inteligencji, najnowszych technologiach i problemy edukacji jakościowej, doradzi na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie jak dostać pracę w wiodącej międzynarodowej korporacji, opowie o tym, jak zacząć prowadzenie biznesu, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając świat i życie ludzi na lepsze.

   Dzień 2

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Kataru
 • Założyciel korporacji Amazon, Jeff Bezos, opowie o międzynarodowym przywództwie, ścieżce życiowej i kompetencjach zarządczych, doradzi na temat własnych doświadczeń, jak osiągnąć sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak dostać pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, podpowie, jak zacząć prowadzenie biznesu, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając świat wokół siebie i życie ludzi na lepsze, udzieli porad młodzieży.
 • Laureatka nagrody Oscara i Grammy Lady Gaga opowie o zdrowiu psychicznym, przywództwie, twórczości, rozwoju osobowości i motywacji, udzieli profesjonalnych porad i odpowie na pytania.
 • Jeden z najbardziej utytułowanych filmowców na świecie, George Lucas, doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, związkach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak dostać pracę w branży filmowej, zostać gwiazdą Hollywood i zbudować tam szybko rozwijającą się karierę zawodową, zostać miliarderem, opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając swoimi działaniami świat i życie ludzi na lepsze.

  Dzień 3

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Omanu
 • Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres opowie o międzynarodowym przywództwie, głównych priorytetach działalności ONZ, niezbędnych umiejętnościach zarządzania i odpowie na pytania.
 • Tedros Ghebreyesus, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ONZ, opowie o międzynarodowym przywództwie, walce z pandemią koronawirusa, niezbędnych kompetencjach zarządczych i odpowie na pytania.
 • Prokurator Generalny Unii Europejskiej, była prokurator generalna Rumunii Laura Kövesi opowie o międzynarodowym przywództwie, swoim życiu, wykształceniu, kompetencjach zarządczych, przeciwdziałaniu korupcji i odpowie na pytania.

   Dzień 4

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Austrii
 • Dyrektor Generalny UNESCO, Audrey Azoulay, opowie o międzynarodowym przywództwie, priorytetach działalności organizacji, niezbędnych umiejętnościach zarządzania i odpowie na pytania.
 • Najbogatszy człowiek w Europie i na świecie, francuski miliarder biznesmen, prezes i dyrektor generalny Louis Vuitton Moet Hennessy Bernard Arnault opowie o międzynarodowym przywództwie, ścieżce życiowej, wykształceniu oraz niezbędnych umiejętnościach zarządczych i osiągnięciach w biznesie, doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, powie Ci jak dostać pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, podpowie jak prowadzić biznes, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze, odpowie na pytania studentów i młodzieży.
 • Absolutny mistrz świata w boksie wagi ciężkiej Mike Tyson doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, związkach osobistych i sporcie zawodowym, zostać Mistrzem Świata lub Mistrzem Olimpijskim, zarabiać miliony i zmieniać świat i życie ludzi na lepsze.

    Dzień 5

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Egiptu
 • Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi opowie o międzynarodowym przywództwie, niezbędnych kompetencjach zarządczych, rozwoju i osiągnięciach kraju oraz odpowie na pytania.
 • Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, opowie o międzynarodowym przywództwie, rozwoju i osiągnięciach Turcji, a także o niezbędnych kompetencjach zarządczych.
 • Prezydent Mołdawii Maya Sandu opowie o międzynarodowym przywództwie, swoim życiu, wykształceniu, kompetencjach zarządczych i sposobach dalszego rozwoju kraju oraz odpowie na pytania.

   Dzień 6

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Wielkiej Brytanii
 • Wybitny amerykański naukowiec, profesor Francis Fukuyama opowie o międzynarodowym przywództwie, swojej pracy naukowej i ostatnich badaniach, oceni bieżące globalne procesy historyczne, odpowie na liczne pytania.
 • Znana szwedzka aktorka, laureatką nagrody Oscara Alicia Vikander doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, w relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak dostać pracę w branży filmowej, zostać gwiazdą Hollywood i zbudować szybko rozwijającą się karierę zawodową, zostać multimilionerem, opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając swoją działalnością otaczający świat i życie ludzi na lepsze.

    Dzień 7

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Szwajcarii
 • Wybitny szwajcarski tenisista, 20-krotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, mistrz olimpijski Roger Federer opowie o międzynarodowym przywództwie, tajemnicach sukcesu, wielkim sporcie, treningach, kompetencjach i motywacji do zwycięstwa.
 • Laureat wielu międzynarodowych i krajowych nagród literackich, autor popularnego serialu „Mroczna Wieża”, jeden z najbogatszych pisarzy na świecie Stephen King opowie o swojej twórczości literackiej, kompetencjach, podzieli się wskazówkami, jak zostać wybitnym pisarzem i odnieść sukces w życiu.
 • Znana aktorka filmowa, 3-krotna laureatka nagrody Oscara i 9-krotna laureatka nagrody Złotego Globu Meryl Streep odkryje tajemnice życiowego i zawodowego sukcesu, skoncentruje się na znaczeniu uczenia się, przywództwa i niezbędności kompetencji.

    Dzień 8

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Jordanii
 • Znana amerykańska blogerka, modelka, aktorka i designer Kim Kardashian opowie o swojej ścieżce życiowej i poglądach, studiach, przywództwie oraz kompetencjach i osiągnięciach zawodowych, odpowie na pytania i podzieli się tajemnicami sukcesu.
 • Znany amerykański naukowiec, profesor Jeffrey Sachs opowie o międzynarodowym przywództwie, swojej pracy naukowej, licznych badaniach, wyrazi poglądy na temat dalszego rozwoju ludzkości i odpowie na pytania.

    Dzień 9

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Kanady
 • Aktorka filmowa Jennifer Aniston opowie o kształtowaniu osobowości, przywództwie, wartościach, kompetencjach i sukcesie.
 • Znany naukowiec, profesor Nouriel Roubini opowie, kiedy i jak zakończy się światowy kryzys gospodarczy i pandemia koronawirusa.
 • Laureatka nagrody Grammy, piosenkarka Selena Gomez, opowie o przywództwie, wykształceniu, motywacji, kompetencjach i pewności siebie, aby zbudować odnoszącą sukcesy osobowość.

   Dzień 10

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Singapuru
 • Popularny aktor i sportowiec Dwayne Johnson opowie o swojej karierze sportowej i aktorskiej, przywództwie, zwycięstwach i osiągnięciach oraz własnych podejściach do wychowywania i edukacji dzieci.
 • Laureatka nagrody Oscara aktorka Natalia Portman opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie, znaczeniu edukacji i kompetencjach oraz doradzi, jak zrównoważyć karierę, rodzinę i sukces.
 • 20-krotna laureatka nagrody Grammy, wykonawca muzyczna i producentka Beyonce doradzi na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, związkach osobistych i rozwoju zawodowym, opowie, jak znaleźć pracę w branży filmowej, muzycznej lub modelarskiej, blogingu, biznesie artystycznym, zostać gwiazdą Hollywood lub występować na Broadwayu i zbudować szybko rozwijającą się karierę zawodową, stając się multimilionerem, opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając swoją działalnością otaczający świat i życie ludzi na lepsze.

   Dzień 11

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Japonii
 • Założyciel Microsoftu Bill Gates opowie o wytrwałości, umiejętności dążenia do celu i kompetencjach zarządczych niezbędnych do przekształcenia świata, a także wraz z Elonem Muskiem opowie o najnowszych osiągnięciach w rozwoju i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, doradzi na podstawie własnych doświadczeń jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie jak dostać pracę w wiodącej międzynarodowej korporacji, podpowie jak zacząć prowadzenie biznesu, założyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając świat i życie ludzi na lepsze i odpowie na pytania.
 • Ambasador Dobrej Woli ONZ, działacz na rzecz praw człowieka, Muniba Mazari, opowie o kwestiach integracji i przywództwie.
 • Założyciel Singularity University, futurysta, profesor Peter Diamonds opowie o międzynarodowym przywództwie, technologii, niezbędnych umiejętnościach i przekształceniu otaczającego świata do 2050 roku.
 • Laureatka nagrody Grammy, słynna piosenkarka, miliarderka, bizneswoman i aktorka Rihanna opowie o edukacji, motywacji, przywództwie, kompetencjach i pewności siebie, aby zbudować odnoszącą sukcesy osobowość.

  Dzień 12

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Indii
 • Dyrektor wykonawczy Google'a, Sundar Pichai, podczas swojego wystąpienia skupi się na kwestiach dotyczących zarządzania korporacjami i instytucjami podczas pandemii koronawirusa, doradzi na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak zdobyć pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, podpowie, jak założyć biznes, stworzyć własny startup i wreszcie zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając świat wokół siebie i życie ludzi na lepsze.
 • Zdobywca Oscara, aktor Tom Hanks podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie rozwoju kariery zawodowej, kompetencji, przywództwa, motywacji do odniesienia sukcesu.
 • Zdobywczyni Oscara, aktorka Emily Blunt opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie, znaczeniu edukacji i kompetencji, udzieli porad dotyczących wychowywania dzieci.
 • Noblistka Malala Youzafzai opowie o walce o prawa kobiet i dzieci, a następnie wspólnie z Ambasadorem Dobrej Woli ONZ, aktorką Emmą Watson, poruszy kwestie równości płci, międzynarodowego przywództwa, edukacji i wychowania.

   Dzień 13

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Meksyku
 • Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, wygłosi przemówienie o kwestiach dotyczących znaczenia edukacji, umiejętności uczenia się, szczegółach zarządzania korporacjami i instytucjami, doradzi studentom i młodym ludziom na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak uzyskać pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, opowie o tym, jak założyć biznes, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając świat i życie ludzi na lepsze.
 • Popularna aktorka Jennifer Lopez opowie o swojej ścieżce życiowej, znaczeniu edukacji, przywództwa i kompetencji, doradzi, jak zrównoważyć karierę, rodzinę i sukces.
 • Laureat Nagrody Nobla, profesor Paul Krugman, opowie o międzynarodowym przywództwie, przyszłości kapitalizmu i demokracji w Ameryce i na całym świecie.

    Dzień 14

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Korei Południowej
 • Amerykańska aktorka, Ambasador Dobrej Woli ONZ, laureatka Oscar i 3-krotna zdobywczyni Złotego Globu, Angelina Jolie, skupi się na globalnych wyzwaniach ludzkości i międzynarodowym przywództwie.
 • Popularna piosenkarka, zdobywczyni nagrody Grammy, Shakira, opowie o międzynarodowym przywództwie, dostępności edukacji oraz o projekcie otwarcia szkół dla biednych dzieci w różnych częściach świata.
 • Zdobywca Oscara, aktor Leonardo DiCaprio i aktywistka Greta Thunberg wystąpią z tematem międzynarodowego przywództwa, kompetencjach środowiskowych i globalnym ociepleniu.
 • Zdobywca nagrody Pulitzera, Juneau Diaz, opowie o międzynarodowym przywództwie, twórczości i sile miłości.

     Dzień 15

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Malezji
 • Amerykański inwestor, biznesmen, pisarz Robert Kiyosaki opowie o wychowaniu, przywództwie, edukacji, wartościach, umiejętnościach zarządzania, motywacji i sukcesie.
 • 11-krotna zdobywca nagrody Grammy, znana wykonawczyni Taylor Swift, opowie o edukacji, przywództwie, motywacji, kompetencjach i pewności siebie, aby zbudować odnoszącą sukcesy osobowość.
 • Amerykański astrofizyk, filozof i pisarz Neil Degrass Tyson opowie o międzynarodowym przywództwie, roli i rozwoju nauki we współczesnym świecie.

    Dzień 16

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Monako
 • Producent filmowy Steven Spielberg wygłosi przemówienie motywacyjne na temat międzynarodowego przywództwa, jego ścieżki życiowej i doradzi, jak odnieść sukces.
 • Laureat Nagrody Nobla, profesor Joseph Stiglitz, opowie o międzynarodowym przywództwie, wyzwaniach stojących przed współczesnym społeczeństwem i sposobach ich przezwyciężenia w XXI wieku.
 • Aktor filmowy i były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger udzieli porad, jak rozwijać właściwe umiejętności życiowe i stać się młodym liderem odnoszącym sukcesy.

   Dzień 17

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Niemiec
 • Była kanclerz Niemiec Angela Merkel opowie o międzynarodowym przywództwie, swojej ścieżce życiowej, wartościach i kompetencjach zarządczych, które pomogły jej i zdefiniowały jej życie.
 • Słynna pisarka Joanne Rowling wygłosi przemówienie o przywództwie, sukcesie w życiu i umiejętności uczenia się na własnych błędach i błędach innych, a także omówi kwestie wychowania dzieci, integracji, twórczości literackiej, udzieli profesjonalnych porad i odpowie na pytania.

    Dzień 18

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Pakistanu
 • Były premier Pakistanu Imran Khan opowie o swojej własnej ścieżce życiowej od aktora do przywódcy 600-milionowego kraju. Udzieli porady na temat zarządzania, przywództwa, relacji osobistych z ludźmi, komunikacji i sukcesu.
 • Mówca motywacyjny, aktor, filantrop, pisarz Nick Vujcic opowie o kwestiach integracji i przywództwa.
 • Zdobywca Złotego Globu aktor Jim Carrey opowie o kwestiach motywacji, przywództwie, twórczości i kompetencji.
 • Zdobywczyni nagrody Pulitzera, Stacey Chief, opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie i pracy literackiej.

   Dzień 19

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Izraela
 • Znana aktorka, piosenkarka i modelka Miss World 2000 Priyanka Chopra opowie o swojej ścieżce życiowej, znaczeniu edukacji, przywództwa i kompetencji, udzieli porad dotyczących wychowywania dzieci.
 • Profesor Noah Hariri wystąpi z tematem międzynarodowego przywództwa, przyszłego rozwoju edukacji i podejścia kompetencyjnego.

    Dzień 20

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Sri Lanki
 • Słynny indyjski jogin i myśliciel Sadhguru opowie o rozwoju inkluzywnej świadomości i przywództwa.
 • Laureatka nagrody Grammy amerykańska aktorka Rashida Jones opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie i potrzebie zawsze wybierać miłość we wszystkich jej przejawach.
 • Znany kanadyjski pisarz i filozof Bob Proctor opowie o przywództwie, wartościach, kompetencjach, motywacji i sukcesie.

     Dzień 21

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Holandii
 • Amerykański multimiliarder Dan Peña opowie o międzynarodowym przywództwie, wychowaniu, edukacji, wartościach, kompetencjach zarządczych, motywacji i sukcesie, doradzi młodym ludziom i studentom na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak uzyskać pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, jak założyć biznes, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze.
 • Znana amerykańska piosenkarka, zdobywczyni 73 międzynarodowych nagród i wyróżnień muzycznych, Katy Perry opowie o kwestiach wyboru życiowego, przywództwa i kształtowania osobowości odnoszącej sukcesy.
 • Amerykański finansista, biznesmen, miliarder, pisarz Ray Dalio opowie o międzynarodowym przywództwie, globalnej gospodarce, kompetencjach zarządczych, znaczeniu uczenia się przez całe życie i zmianach, które czekają świat i ludzkość, doradzi młodym ludziom i studentom na podstawie własnych doświadczeń jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie jak dostać pracę w wiodącej międzynarodowej korporacji, jak założyć biznes, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze.
 • Kanadyjski psycholog kliniczny i profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto Jordan Peterson opowie o przywództwie i 12 zasadach szczęśliwego życia i kształtowania odnoszącej sukcesy osobowości.

    Dzień 22

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Norwegii
 • Laureat Nagrody Nobla, były wiceprezydent USA, Albert Gore, opowie o międzynarodowym przywództwie, swoim życiu, edukacji, kompetencjach zarządczych i sposobach dalszego zwalczania zmian klimatycznych na naszej planecie.
 • Założyciele GOOGLE Siergiej Brin i Larry Page opowiedzą o tworzeniu firmy, priorytetach jej działalności, edukacji, niezbędnych umiejętnościach zarządzania i międzynarodowym przywództwie, doradzą na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowiedzą, jak zdobądź pracę w jednej z wiodących międzynarodowych korporacji, opowiedzą Ci, jak założyć biznes, stworzyć własny startup i w końcu zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze oraz odpowią na pytania.
 • Założyciel komunikatora WhatsApp, miliarder Jan Kum, opowie o edukacji, kompetencjach i przywództwie, tworzeniu i szczegółach komunikatora WhatsApp, umowie z Markiem Zuckerbergiem i podzieli się swoimi tajemnicami sukcesu.
 • Wybitni futuryści Ray Kurzweil i Matio Kaku opowiedzą o edukacji, kompetencjach i międzynarodowym przywództwie, rozwoju technologii i człowieka, osobliwościach i przyszłości ludzkości.

    Dzień 23

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Hiszpanii
 • Najbogatsza piosenkarka i aktorka na świecie, 7-krotna zdobywczyni Grammy i dwukrotna zdobywczyni Złotego Globu, Madonna ujawni tajemnice życiowego i zawodowego sukcesu, skupiając się na znaczeniu uczenia się i przywództwa oraz niezbędności kompetencji do kształtowania udanej osobowości.
 • Laureaci nagrody Pritzkera w dziedzinie architektury Yvonne Farrell i Shelley McNamara opowiedzą o swojej pracy, osiągnięciach i zwycięstwach, wygłoszą wykłady z architektury i nauk technicznych.
 • Jeden z najdroższych artystów naszych czasów, Jeff Koons, opowie o tajnikach twórczości, kompetencji i wartości, osiągnięciach i arcydziełach, doradzi, jak zbudować udaną karierę artystyczną.
 • Znany aktor filmowy, trzykrotny zdobywca Złotego Globu, Tom Cruise, opowie o życiu, wartościach, edukacji, kompetencjach i przywództwie.

     Dzień 24

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Finlandii
 • Brytyjska supermodelka i aktorka Naomi Campbell opowie o edukacji, kompetencjach, przywództwie, karierze oraz podzieli się tajemnicami sukcesu w świecie urody i mody.
 • Laureat Pritzkera w dziedzinie architektury Alexandro Aravenna opowie o swojej kreatywności, nauce, kompetencjach, przywództwie, motywacji i zwycięstwach.
 • Jeden z najdroższych artystów naszych czasów, Damian Hearst, wygłosi wykład na temat sztuki współczesnej, podzieli się tajnikami swojej twórczości i opowie o znaczeniu uczenia się, przywództwa, kompetencji i motywacji na drodze do bogactwa i światowej sławy.

     Dzień 25

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Grenady
 • Popularna amerykańska piosenkarka i aktorka, laureatka Grammy, Ariana Grande, opowie o edukacji, przywództwie, motywacji, kompetencjach i wierze w siebie niezbędnych do kształtowania osobowości odnoszącej sukcesy.
 • Wybitny argentyński piłkarz, sześciokrotny zdobywca Pucharu Świata FIFA, sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki i Złotego Buta UEFA, Lionel Messi, opowiada o tajemnicach sukcesu, wielkim sporcie, treningach, przywództwie, kompetencjach i motywacji do zwycięstwa.
 • Znani architekci, zdobywcy licznych międzynarodowych i krajowych nagród w dziedzinie architektury Adrian Smith i Tom Wright opowiedzą o swojej pracy, przywództwie, budowie najwyższej na świecie wieży Burj Khalifa i jedynego 7-gwiazdkowego hotelu na planecie Burdż al-Arab, symbolów Arabów i arcydziełach architektury Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 • Popularna australijska aktorka filmowa Margo Robbie opowie o swojej twórczości, kompetencjach, przywództwie, edukacji i drodze do sukcesu.

    Dzień 26

 • EXPO 2020 w Dubaju, Pawilon Szwecji
 • Laureat nagrody Pritzkera w dziedzinie architektury Jean Nouvel opowie o swojej pracy, osiągnięciach, edukacji, przywództwie, motywacji, kompetencjach, a także ujawni tajemnice budowy Luwru Abu Dhabi w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 • Wybitny portugalski piłkarz, trzykrotny zdobywca tytułu najlepszego piłkarza na świecie, trzykrotny zdobywca Złotej Piłki i Złotych Butów UEFA, Cristiano Ronaldo opowie o tajnikach sukcesu, wielkim sporcie, treningach, przywództwie, kompetencjach i motywacji do zwycięstwa.
 • Popularna amerykańska aktorka filmowa Scarlett Johansson opowie o swojej twórczości, kompetencjach, przywództwie, edukacji i drodze do sukcesu.
 • Wybitny brytyjski pisarz, zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych nagród literackich Salman Rushdie opowie o swojej pracy literackiej, przywództwie, edukacji i kompetencjach, odpowie na pytania czytelników.

    Dzień 27

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Republiki Południowej Afryki
 • Wybitny amerykański inwestor i filantrop, multimiliarder Warren Buffett doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, w relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak zdobyć pracę w wiodących międzynarodowych korporacjach, podpowie, jak robić interesy, tworzyć własny startup i zostać milionerem lub miliarderem, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze.
 • Znana aktorka filmowa, modelka, zdobywczyni Oscara i Złotego Globu Charlize Theron opowie o życiu, sukcesie, motywacji, przywództwie, edukacji, wartościach i kompetencjach.
 • Założyciel Wikipedii, Jimmy Wales, opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie, kompetencjach, wartościach, edukacji i osiągnięciach.
 • Najbogatszy biznesmen w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, założyciel TELEGRAM, miliarder Pawieł Durow opowie o międzynarodowym przywództwie, ścieżce życiowej, edukacji, motywacji, umiejętnościach zarządzania i drodze do sukcesu.

    Dzień 28

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Luksemburski
 • • Założyciel Virgin Group, miliarder Sir Richard Branson opowie o międzynarodowym przywództwie, swoich marzeniach i ścieżce życiowej, podzieli się wrażeniami z tworzenia własnego programu kosmicznego i lotów kosmicznych na własnym statku kosmicznym, podkreśli znaczenie uczenia się przez całe życie i kompetencjach zarządczych, udzieli porad.
 • Popularny kanadyjski aktor filmowy Ryan Reynolds opowie o ścieżce życiowej, wartościach, edukacji, kompetencjach i przywództwie.
 • Popularna amerykańska aktorka, modelka, odnosząca sukcesy bizneswoman, dyrektor generalny i multimilionerka Jessica Alba opowie o edukacji, umiejętnościach zarządzania, przywództwie, karierze i podzieli się tajemnicami sukcesu w biznesie.
 • Profesor Kishore Mahbubani, były Stały Przedstawiciel Singapuru przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dziekan Szkoły Polityki Publicznej im. Lee Kuan Yew przy Narodowym Uniwersytecie Singapuru opowie o globalnym przywództwie na świecie i triumfalnym wzroście Chin.

    Dzień 29

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Australii
 • Jeden z najbardziej utytułowanych filmowców na świecie, James Cameron, doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, związkach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak dostać pracę w branży filmowej, zostać gwiazdą Hollywood i zbudować szybko rozwijającą się karierę zawodową oraz zostać miliarderem, opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając świat wokół nas i życie ludzi na lepsze.
 • Wybitny amerykański aktor filmowy Sylvester Stallone doradzi na podstawie własnych doświadczeń, jak odnieść sukces w życiu, w relacjach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak znaleźć pracę w branży filmowej, zostać gwiazdą Hollywood i zbudować szybko rozwijającą się karierę zawodową, zostać multimilionerem, opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze.

   Dzień 30

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Nowej Zelandii
 • Wybitna tenisistka, była pierwsza rakieta świata, 5-krotna mistrzyni wielkoszlemowa, mistrzyni olimpijska Marija Szarapowa opowie o tajnikach sukcesu, wielkim sporcie, przywództwie, treningach, kompetencjach i motywacji do zwycięstwa.
 • Wybitny amerykański pisarz, zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych nagród literackich, autor popularnej serii „Pieśń lodu i ognia” George Martin opowie o swojej pracy literackiej, przywództwie, edukacji i kompetencjach, odpowie na pytania czytelników.
 • Oprah Winfrey, zdobywczyni wielu międzynarodowych i krajowych nagród, popularna prezenterka telewizyjna, blogerka, aktorka i bizneswoman, opowie o swoim życiu, edukacji, karierze, umiejętnościach zarządzania, motywacji do przywództwa i podzieli się tajemnicami sukcesu.

    Dzień 31

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Chin
 • Założyciel ALIBABA GROUP, Jack Ma, opowie o umiejętności uczenia się na błędach, wytrwałości, przywództwie, kompetencjach zarządczych niezbędnych do kształtowania osobowości odnoszącej sukcesy i przekształcaniu świata.
 • Amerykańska supermodelka i prezenterka telewizyjna, anioł Victoria's Secret, Gigi Hadid, opowie o uczeniu się, przywództwie, kompetencjach, karierze i podzieli się tajemnicami sukcesu w świecie mody i urody.
 • Wybitny amerykański pisarz, zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych nagród literackich, autor „Kod Leonarda da Vinci”, „Anioły i demony”, „Inferno” Dan Brown opowie o swojej twórczości literackiej, przywództwie, kompetencjach, podzieli się wskazówkami, jak stać się wybitnym pisarzem i odnieść sukces w życiu.
 • Amerykański biznesmen i inwestor, miliarder Peter Till opowie o swojej ścieżce życiowej, przywództwie, edukacji i kompetencjach zarządczych oraz osiągnięciach w biznesie, odpowie na pytania i podzieli się tajemnicami sukcesu.

    Dzień 32

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Francji
 • Prezydent Francji Emmanuel Macron przemówi o międzynarodowym przywództwie i bezpieczeństwie, przezwyciężeniu ubóstwa i pandemii koronawirusa.
 • Znana aktorka filmowa, zdobywczyni nagrody Oscara i trzykrotna zdobywczyni Złotego Globu Julia Roberts ujawni tajemnice sukcesu życiowego i zawodowego, skupiając się na znaczeniu uczenia się, przywództwa i niezbędności kompetencji.
 • Jeden z najbardziej utytułowanych filmowców na świecie, Christopher Nolan, doradzi na podstawie własnego doświadczenia, jak odnieść sukces w życiu, związkach osobistych i rozwoju zawodowym, podpowie, jak dostać pracę w branży filmowej, zostać gwiazdą Hollywood i zbudować szybko rozwijającą się karierę zawodową oraz zostać milionerem, on również opowie o potrzebie międzynarodowych podróży i programów do nawiązywania kontaktów i rozwoju, zmieniając otaczający świat i życie ludzi na lepsze.

    Dzień 33

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Polski
 • Zdobywczyni nagrody Oscara Anne Hathaway opowie o znaczeniu przywództwa, wartości rodzinnych i wychowania.
 • Wybitny amerykański politolog i specjalista ds. stosunków międzynarodowych, profesor Uniwersytetu Chicagowskiego, członek Rady ds. Stosunków Zagranicznych John Mearsheimer opowie o międzynarodowym przywództwie, kwestiach bezpieczeństwa na Ukrainie i odstraszaniu Chin.

    Dzień 34

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Indonezji
 • Wybitny angielski piłkarz David Beckham opowie o sukcesie, treningach, przywództwie, cierpliwości i zwycięstwie.
 • Zdobywczyni Oscara Jennifer Lawrence przemówi o międzynarodowym przywództwie i walce z korupcją w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
 • Zdobywca nagrody Grammy i Złotego Globu, aktor Will Smith, podzieli się swoim doświadczeniem w budowaniu kariery zawodowej, kompetencjach, przywództwie i motywacji do odniesienia sukcesu.

   Dzień 35

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Arabii Saudyjskiej
 • Książę koronny Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman opowie o międzynarodowym przywództwie, rozwoju i osiągnięciach kraju, niezbędnych kompetencjach zarządczych oraz odpowie na pytania.
 • Były premier Izraela Benjamin Netanjahu opowie o międzynarodowym przywództwie, kompetencjach zarządczych i wyzwaniach stojących przed Izraelem i ludzkością oraz odpowie na pytania.
 • Premier Włoch i były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draga opowie o międzynarodowym przywództwie, wyzwaniach stojących przed światową gospodarką, Włochami i ludzkością, opowie o kompetencjach zarządczych i odpowie na pytania.

    Dzień 36

 • EXPO 2020 Dubaj, Pawilon Włoch
 • Głowa Watykanu i Kościoła rzymskokatolickiego, Papież Franciszek, opowie o swoim życiu, poglądach na rozwój Świata i Człowieka, znaczeniu i rozumieniu Życia, odpowie na pytania wykładowców, uczniów i studentów.
 • Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dalajlama XIV opowie o swoim życiu, poglądach na rozwój Świata i Człowieka, znaczeniu i rozumieniu Życia, odpowie na pytania wykładowców, uczniów i studentów.

    Dzień 37

 • EXPO 2020 w Dubaju, Pawilon Stanów Zjednoczonych
 • Była Pierwsza Dama Michelle Obama będzie przemawiać na temat przywództwa międzynarodowego, udzieli porad dotyczących wyboru życiowego, umiejętności zarządzania i uczenia się, umiejętności wyznaczania i osiągania celów, udziela niezbędnych rad i odpowiedzi na pytania.
 • Była Pierwsza Dama Michelle Obama przemówi na temat przywództwa międzynarodowego, udzieli porad dotyczących wyboru życiowego, umiejętności zarządzania i uczenia się, umiejętności wyznaczania i osiągania celów, udzieli niezbędnych rad i odpowie na pytania.
 • Wybitna amerykańska 4-krotna mistrzyni olimpijska i 19-krotna mistrzyni świata Simona Byles opowie o swojej karierze sportowej i problemach przywództwa sportowego, udzieli profesjonalnych porad i odpowie na pytania.

          Dzień 38 - Dzień 40

 • Przygotowanie i nadesłanie esejów na temat: „Jak udział w Programie Międzynarodowym wpłynął na ukształtowanie się Twojej osobowości i chęci przekształcenia otaczającego Cię świata?”

          Dzień 41 – Dzień 43

 • Wręczenie Międzynarodowego Certyfikatu o pomyślnym ukończeniu Programu Międzynarodowego w Dubaju, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie, Pekinie.

 

Wzór treści Międzynarodowego Certyfikatu, który zostanie wydany po zakończeniu XXII Międzynarodowego Programu Podnoszenia Kwalifikacji:

 

 International Historical Biographical Institute

 (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing)

 MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT Nr 22 000 z dnia 10 Czerwca 2024 roku

 Został wydany______________________________________________________________________

i potwierdza otrzymanie Międzynarodowego Grantu Edukacyjnego od International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem - Beijing) Nr EG/B/24/03/12

aktywny udział w XXII Międzynarodowym Programie Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowej Kierowników Instytucji Edukacyjnych i Naukowych oraz Pracowników Pedagogicznych i Naukowo-Pedagogicznych „Razem z Wybitnymi Liderami Nowoczesności: Wartości, Doświadczenie, Wiedza, Kompetencje i Technologie dla Kształtowania Osobowości Odnoszącej Sukcesy i Przekształcania Otaczającego Świata”

NA EXPO 2020 W DUBAJU, BURGASIE, NOWYM JORKU, JEROZOLIMIE, PEKINIE

21 kwietnia - 10 czerwca 2024 roku

w zakresie 180 godzin lub 6 punktów ECTS

 (w tym 15 godzin edukacji włączającej / 0,5 pkt ECTS)

oraz uzyskanie kwalifikacji „Międzynarodowego Kierownika Kategorii B w dziedzinie Edukacji lub Nauki, według klasyfikacji UNESCO”,

a także „Międzynarodowego Nauczyciela/Wykładowcy”

 Dyrektor Programu Międzynarodowego