MIĘDZYNARODOWE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

XXV Międzynarodowy Program Stażu Naukowego Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie.

Dla fachowców z zakresu IT, programowania, sportu, fizyki, matematyki, medycyny, krytyki artystycznej, sztuki, biologii, chemii, ekonomii, filologii, językoznawstwa, prawa, historii, politologii, relacji międzynarodowych, geografii, filozofii, specjalistów rządowych, technicznych, specjalistów nauk przyrodniczych i pedagogicznych, a także liderów wszystkich szczebli i tych, którzy są gotowi zostać nimi w najbliższej przyszłości.

Zaświadczenie końcowe po zakończeniu Programu w formie dowolnego wypracowania, Program nie przewiduje kolokwiów i egzaminów.

Ponad 100 Wybitnych międzynarodowych liderów będą z Tobą w ciągu dwóch miesięcy.

(180 godzin czystej Inspiracji, Pomysłów, Doświadczenia i Nowej Wiedzy)

Program jest częścią Programów Międzynarodowych FP&NL, które umożliwiają Twojej placówce edukacyjnej wejście do międzynarodowych rankingów uczelni i wejście w europejską przestrzeń edukacyjną!

 IHBI (ihbiagency.org)

Drodzy koledzy!

Międzynarodowy Historyczny Instytut Biograficzny (Dubaj – Nowy Jork – Rzym – Burgas – Jerozolima – Pekin) (IHBI) zaprasza kierowników placówek oświatowych i naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-pedagogicznych do wzięcia udziału w XXV Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie. Program jest finansowany z międzynarodowej dotacji o równowartości 1 200 000 euro udzielonej przez IHBI przy wsparciu finansowym ZEA, Włoch, Bułgarii, USA, Izraela i Chin oraz wpłatami na cele charytatywne.

Wysłuchasz wykładów i przemówień znanych światowych liderów polityki, biznesu, nauki, kultury, edukacji, m.in. Muhammada Yunusa, Aung San Suu Kyi, Lecha Wałęsy, Olgi Tokarchuk, Roberta Engle'a, Charlesa Rice'a, Johna Goodenougha, Wole Soyika , Louise Glück, Harvey Alter'a, Aziz'a Sankar,  Swiatłany Aleksijewicz, Jimmy Carter'a  i wielu innych.

Zapewnione jest tłumaczenie lub napisy, możliwe jest również obejrzenie oryginału w języku angielskim z napisami.

Forma uczestnictwa: zdalna, w trybie nagrywania wideo, umożliwia oglądanie wystąpień i lekcji w dogodnym czasie (rano, popołudnie, wieczór, noc).

REJESTRACJA DO PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO: DO  25 LIPCA 2024.

Czas trwania programu:  do 25  LIPCA 2024 r.

Wręczenie międzynarodowych certyfikatów: 25 LIPCA 2024 r.

 W Programie weźmie udział ponad 100 wybitnych międzynarodowych liderów.

Co daje Ci udział w tym programie?

• Nowa wiedza, pomysły, zaawansowane międzynarodowe doświadczenie naukowe i kompetencje zawodowe wymagane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w tym do uzyskania tytułów naukowych starszego pracownika naukowego, profesora nadzwyczajnego i profesora.

• Międzynarodowy Certyfikat wystawiony zgodnie z wymogami prawa o ukończeniu Programu Międzynarodowego na 180 godzin lub 6 punktów, z którego wynika, że ​​otrzymałeś Międzynarodowe Stypendium Edukacyjne nr IEG /U/23 -24/08/12, a także

• Przypisanie kwalifikacji „International Teacher & Senior Research Fellow”, która potwierdza wysoki poziom posiadanych kwalifikacji i umożliwia m.in. ubieganie się o pracę i zajmowanie stanowisk w zakresie oświaty cudzoziemcom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych i jest rozpoznawana w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Chinach, Indiach, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, UE, krajach WNP i Ameryce Łacińskiej.

• Ciekawi i znani mówcy, których nie znajdziesz na żadnym innym kursie. To wyjątkowy program. Zawsze możesz być dumny i godnie pochwalić się kolegom, studentom i swoim dzieciom, że brałeś udział w Międzynarodowym Stażu Naukowym, gdzie głównymi prelegentami byli Henry Kissinger, Emmanuele Charpentier, XIV Dalajlama itp.,  tj wybitne osobowości, które są wzorem dla każdego pokolenia, znane całemu światowi, są przywódcami moralnymi i faktycznie stały się Legendą. Ucz się od nich i cytuj je. Twoje horyzonty, prestiż, uznanie, autorytet i znaczenie dla otaczających będą tylko rosły.

Koszty uczestnictwa w programie pracowników naukowych i pedagogicznych wynoszą 100 EURO opłaty rejestracyjnej. Międzynarodowy grant edukacyjny pokrywa pozostałą część kosztów programu w wysokości 3000 EURO.

Rejestracja: Do Programu będzie można przystąpić  poprzez oficjalny adres e-mail Instytutu: [email protected]   

Aby się zarejestrować, musisz wykonać kilka prostych kroków:

1. Wyślij następujące informacje na nasz oficjalny e-mail: [email protected]

  • Imię, nazwisko w języku angielskim
  • Data Twojego urodzenia
  • Twoje miasto i kraj
  • Miejsce pracy i stanowisko
  • Twój e-mail i telefon komórkowy

2. Koniecznie zaznacz w temacie swojego listu - Rejestracja na międzynarodowy program stażu naukowego!

Po zarejestrowaniu się do programu otrzymasz szczegóły płatności do zapłaty kwoty rejestracyjnej, a po potwierdzeniu wpłaty uzyskasz dostęp do zamkniętego kanału, na którym od początku programu zamieszczane będą lekcje i wystąpienia naszych mówców.

 

Tysiące uczestników MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻU NAUKOWEGO zrobiło już udane kariery! Jesteś z nami?

 

HARMONOGRAM EDUKACYJNY MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻU NAUKOWEGO

 

Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie. 

     (PRZYGOTOWANE W OPARCIU O 30 GODZIN LUB 1 CREDIT ECTS TYGODNIOWO)

 

 Dzień 1

• Film o Oslo i Sztokholmie

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były wiceprezydent Egiptu i szef MAEA Muhammad el-Baradei opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, swojej walce w obronie praw człowieka, demokracji i wysiłków pokojowych w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureatka Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarchuk opowie o swojej ścieżce życiowej i twórczości literackiej, motywacji do tworzenia, wyrazi swoją opinię na temat rozwoju Polski, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uczelniach i w szkołach.

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla i były sekretarz stanu USA Henry Kissinger (1923 - 2023) opowie o przyszłości liberalnej demokracji, polityce międzynarodowej oraz rosnącej roli Chin i Europy we współczesnym świecie.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 2

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, bankier z Bangladeszu, ekonomista, profesor Muhammad Yunus opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce z ubóstwem w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce, powstaniu Grameen Banku i o przedsiębiorczości społecznej.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Roger Penrose opowie o swojej drodze życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje zdanie na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent USA Barack Obama opowie o swojej ścieżce życiowej, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniach, ideach, porażkach i osiągnięciach, swojej walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłkach pokojowych, a także o znaczeniu edukacji, kompetencji i motywacji .

  Dzień 3

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla i były prezydent USA Jimmy Carter opowie o swojej drodze życiowej na tle historycznych procesów, porażkach i osiągnięciach, o swojej walce o ochronę praw kobiet i uczciwych wyborów na świecie.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Wole Soyinka opowie o swojej drodze życiowej, poglądach, wartościach, walce politycznej i twórczości literackiej, wyrazi swoją opinię na temat najnowszych osiągnięć literatury światowej, a także udzieli porad w zakresie studiowania filologii na uczelniach i w szkołach.

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Emmanuele Charpentier i Jennifer Doudna opowiedzą o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wypowiedzą się na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzielą porad w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

 Dzień 4

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robert Engle opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoją opinię na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w studiowaniu nauk ekonomicznych i matematycznych na uniwersytetach i szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Jean-Pierre Sauvage opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje zdanie na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

 Dzień 5

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Jody Williams, opowie o swojej wizji procesów światowych, niebezpieczeństwach konfliktów zbrojnych, walce o zakaz używania min przeciwpiechotnych oraz niebezpieczeństwach związanych z nowoczesnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez czołowe światowe potęgi.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Mario Vargas Liosa opowie o swojej ścieżce życiowej, poglądach i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także doradzi w studiowaniu filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Eric Wieschaus opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

 Dzień 6

• Laureatka Nobla w dziedzinie literatury Swiatłana Aleksijewicz opowie o swoim życiu i twórczości literackiej, wyrazi opinię na temat rozwoju Białorusi i krajów sąsiednich a także doradzi w zakresie studiów filologicznych na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Rainer Weiss opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wypowie się na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Shin'ya Yamanaka opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 7

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Joseph Stiglitz opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzi w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii John O'Keefe opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

Dzień 8

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dalajlama XIV opowie o swojej drodze życiowej, poglądach na rozwój Świata i Człowieka, znaczeniu i rozumieniu Życia, odpowie na pytania nauczycieli, uczniów i studentów.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Charles Rice opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii John Goodenough opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 9

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, arcybiskup Desmond Tutu, opowie o swojej ścieżce życiowej, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłki pokojowe na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Harvey Alter, Michael Houghton i Charles Rice opowiedzą o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzielą porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Reinhard Genzel, Roger Penrose i Andrea Ghez opowiedzą o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzielą porad dotyczących studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

 Dzień 10

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Patrick Modiano opowie o swoim życiu i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Aziz Sancar opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzi w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 11

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Finlandii Marti Ahtisaari opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, swej walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłki pokojowe mające na celu rozwiązanie konfliktu zbrojnego w byłej Jugosławii i Iraku.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Harry Markovitz opowie o swojej drodze życiowej , badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Gerard Mourou opowie o swojej drodze życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad z zakresu studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

 Dzień 12

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski Lech Wałęsa opowie o swojej drodze życiowej, powstaniu Solidarności, upadku światowego systemu socjalizmu i Układzie Warszawskim, skupi się na perspektywach rozwoju Polski, wyrazi poglądy na temat rozwoju świata i człowieka, sensu i rozumienia życia.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Kazuo Ishiguro opowie o swojej drodze życiowej i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na rozwój literatury światowej, a także doradzi w zakresie studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach. 

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Frances Arnold opowie o swojej drodze życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 13

• Laureatka Nobla w dziedzinie literatury Alice Munro opowie o swoim życiu i twórczości literackiej, wyrazi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 14

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, pakistańska działaczka na rzecz praw człowieka Malala Youzafzai opowie o swojej walce o prawa kobiet i dzieci, a także poruszy kwestie równości płci, edukacji i wychowania.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Paul Krugman opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 15

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były premier i minister spraw zagranicznych Myanmy, obecny przywódca opozycji wobec reżimu wojskowego Aung San Suu Kyi opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, o swojej walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłki pokojowe w regionie Azji Południowo-Wschodniej na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Esther Duflo i Abhijit Banerjee opowiedzą o swojej ścieżce życiowej, o badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzą w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 16

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, kongijski ginekolog i działacz na rzecz praw człowieka Denis Mukwege opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, o walce o ochronę praw kobiet i dzieci przed przemocą seksualną w podczas II wojny kongijskiej.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Peter Handke opowie o swoim życiu i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii James Rothman opowie o swej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad dotyczących studiowania medycyny i fizjologii na uniwersytetach oraz biologii w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 17

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, o swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, o jego walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłki na rzecz  rozwiązania 50 letniego konfliktu zbrojnego w Kolumbii.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Oliver Hart opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii William Campbell opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

Dzień 18

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Bob Dylan opowie o swoim życiu, poglądach i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Robert Lefkowitz opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzi w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Eric Kandel opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

Dzień 19

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robert Wilson opowie o swojej ścieżce życiowej, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wypowie się na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Peter Ratcliffe opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury John Coetzee opowie o swoim życiu, poglądach i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 20

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, iracka działaczka na rzecz praw człowieka pochodzenia jazydzkiego, Ambasador Dobrej Woli ONZ Nadia Murad opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, swojej walce o ochronę praw kobiet i dzieci i wysiłki pokojowe na rzecz zakończenia wojny domowej w regionie.

• Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Louise Gluck opowie o swojej drodze życiowej, poglądach i twórczości literackiej, wyrazi swoje poglądy na rozwój literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Michael Levitt opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzi w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 21

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, gwatemalska postać publiczna i polityczna pochodzenia indyjskiego, działaczka na rzecz praw człowieka Rigoberta Menchu opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o ochronę praw rdzennych Amerykanów i wysiłki pokojowe na rzecz zakończenia wojny domowej w regionie.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Gao Xinjian opowie o swoim życiu, poglądach i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także doradzi w studiowaniu filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Serge Haroche opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 22

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, irański prawnik, były sędzia i działacz na rzecz praw człowieka Szirin Ebadi opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, jego poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, o walce o ochronę praw kobiet, dzieci i uchodźców.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Jean-Marie Gustave Le Clezio opowie o swoim życiu, poglądach i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Donna Strickland opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach

Dzień 23

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, argentyński rzeźbiarz, architekt, pisarz i działacz na rzecz praw człowieka Adolfo Perez Esquivel opowie o swojej ścieżce życiowej na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłkach pokojowych na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Eiichi Negishi opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad dotyczących studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach. 

Dzień 24

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, była prezydent Liberii, Ellen Johnson-Sirleaf, opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa kobiet, demokrację i wysiłkach pokojowych na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureatka Nobla w dziedzinie literatury Herta Müller opowie o swojej drodze życiowej, poglądach i twórczości literackiej, wyrazi swoje poglądy na rozwój literatury światowej, a także doradzi w zakresie studiów filologicznych na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Richard Henderson opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania chemii na uniwersytetach i w szkołach.

 Dzień 25

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, jemeński działacz na rzecz praw człowieka i polityk Tawakkul Karman opowie o swojej życiowej podróży przez procesy historyczne, swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłkach pokojowych na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii William Nordhaus opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Didier Queellotz opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w studiowaniu fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

 Dzień 26

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, liberyjska działaczka na rzecz praw człowieka, Leimah Gbowee, opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa kobiet, demokrację i wysiłkach pokojowych na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości. 

• Laureatka Nobla w dziedzinie literatury Elfriede Jelinek, opowie o swoim życiu, poglądach i twórczości literackiej, wyrazi swoje poglądy na rozwój literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 27

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Meiread Corrigan Maguire opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłki pokojowe zmierzające do rozwiązania krwawego konfliktu w Irlandii Północnej.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Jean Tirole opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.    

 Dzień 28

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, indyjski działacz na rzecz praw człowieka, Kailash Satyarthi, opowie o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o ochronę praw dzieci i przeciwko wykorzystywaniu pracy dzieci oraz wysiłkach pokojowych na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Michel Mayor opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad dotyczących studiowania fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

Dzień 29

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Kostaryki Oscar Arias Sanchez opowie o swoim życiu na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wysiłkach pokojowych zmierzających do zakończenia konfliktu zbrojnego w Ameryce Łacińskiej. 

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki John Michael Kosterlitz opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzieli porad w zakresie fizyki, matematyki, astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii James Allison opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, przedstawi swoje poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzieli porad dotyczących studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

Dzień 30

• Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Timoru Wschodniego Jose Ramos-Horta i biskup Kościoła rzymskokatolickiego Carlos Belo opowiedzą o swoim życiu na tle procesów historycznych, swoich poglądach, wartościach, doświadczeniach, ideach, porażkach i osiągnięciach, swojej walce o ochronę praw człowieka, demokrację i działaniach pokojowych na rzecz rozwiązania konfliktu zbrojnego w Timorze Wschodnim.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Orhan Pamuk opowie o swoim życiu, poglądach, wartościach i twórczości literackiej, wyrazi swoje poglądy na rozwój Turcji, najnowszych osiągnięciach literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach .

 Dzień 31

• Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były wiceprezydent USA Albert Gore opowie o swoim życiu, swoich poglądach, wartościach, doświadczeniu, pomysłach, porażkach i osiągnięciach, walce o ochronę przyrody i ekologii planety oraz o wysiłkach na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a także znaczeniu wykształcenia, kompetencji i motywacji.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Kenzaburo Oe opowie o swoim życiu i twórczości literackiej, przedstawi swoje poglądy na temat rozwoju literatury światowej, relacjach z wydarzeń historycznych oraz doradzi w zakresie studiów filologicznych na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Paul Romer opowie o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi poglądy na temat obecnego rozwoju edukacji i nauki, a także doradzi w zakresie studiowania ekonomii i matematyki na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągłe stoły z udziałem laureatów Nagrody Nobla poświęcone rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 32

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Syukuro ManabeKlaus Hasselmann i Giorgio Parisi opowiedzą o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzielą porad w zakresie studiowania fizyki, matematyki i astronomii na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 33

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii David CardJoshua Angrist i Guido Imbens opowiedzą o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat aktualnego rozwoju edukacji i nauki, a także udzielą porad w zakresie studiowania nauk ekonomicznych i matematycznych na uniwersytetach i w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 34

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii David Julius i Ardem Patapoutian opowiedzą o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat współczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz udzielą porad w zakresie studiowania medycyny, fizjologii na uniwersytetach i biologii w szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

Dzień 35

• Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii David MacMillan i Benjamin List opowiedzą o swoim życiu, badaniach, wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrażą swoje poglądy na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki oraz doradzą w zakresie studiowania chemii na uniwersytetach i szkołach.

• Okrągły stół z udziałem laureatów Nagrody Nobla, poświęcony rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

 Dzień 36

• Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, tanzański pisarz Abdulrazak Gurnah opowie o swoim życiu, poglądach, wartościach i twórczości literackiej, wyrazi poglądy na najnowsze osiągnięcia literatury światowej, a także udzieli porad dotyczących studiowania filologii na uniwersytetach i w szkołach.

• Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, filipińska dziennikarka Maria Ressa i rosyjski dziennikarz Dmitrij Muratow opowiedzą o swojej drodze życiowej na tle procesów historycznych, poglądach, wartościach, doświadczeniu, ideach, porażkach i osiągnięciach, walce o prawa człowieka, demokrację i wolność słowa w Azji Południowo-Wschodniej i Rosji.

• Okrągłe stoły z udziałem laureatów Nagrody Nobla poświęcone rozwiązywaniu globalnych problemów ludzkości.

• O nagrodzie Nobla

• Film o Oslo i Sztokholmie

Dzień 37 -  Dzień 39

• Przygotowanie i wysłanie krótkiego eseju na temat: „W jaki sposób udział w Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie wpłynął na ukształtowanie się Twojej osobowości i chęci przemiany otaczającego Cię świata?”

Dzień 40 -  Dzień 42

• Wręczenie Międzynarodowego Certyfikatu o pomyślnym ukończeniu Międzynarodowego Programu Stażowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie.

 

Przykładowa wersja treści międzynarodowego certyfikatu, który zostanie wydany na zakończenie Międzynarodowego Programu Stażu Naukowego:

The International Historical Biographical Institute

(Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem – Beijing)

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT № 25 000 z dnia  25 LIPCA 2024 r

Wydany

________________________________________________________________________________

i potwierdza otrzymanie Międzynarodowego Grantu Edukacyjnego №IEG/U/23 -24/08/12

od The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem – Beijing)

i aktywny udział w XXV Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego

Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata

który odbył się w  Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Nowym Yorku,  Rzymie, Burgasie, Jerozolimie i Pekinie

 10 czerwca  – 25 lipca 2024 roku

w ilości 180 godzin lub 6 punktów ECTS

i potwierdzający nadanie kwalifikacji

"Międzynarodowy Wykładowca i Starszy Pracownik Naukowy"

Dyrektor Programu Międzynarodowego Stażu Naukowego

                                           

 RECENZJE POPRZEDNICH PROGRAMÓW

   Participation in the 7th International Scientific Internship Program (November 4 - December 30, 2022) contributed to the introduction of a number of positive changes in the sphere of my competences acquired in the earlier period of scientific and didactic activity. In particular, my thinking about social issues, including civic, ecological and educational issues, has changed. My conviction has strengthened that conducting research in the field of management and quality sciences as well as security sciences should be socially responsible for the fate of other people. It is particularly important to shape people's social security, including eradicating poverty, improving health care, developing trust and the rule of law based on moral standards and human rights. Such action should be carried out even in a situation where it is contrary to the ideology imposed by the dominant political forces in the country. The winners of NN showed that many issues in the field of socio-economic life and nature protection can be solved on a completely new quality level with great benefit for all mankind. This is possible thanks to the scientific achievements they have obtained, which in many cases are passive, because their application would violate the interests of the ruling groups.

    For this reason, the conclusions of the NN Laureates encourage me to strengthen social control over the directions of spending public funds on research and development. Concern for a high standard of living of people in the present and future should also be a prerequisite for performing one's duties as an academic teacher who can play the role of a positive mentor in the scientific development of young people. The NN winners pointed to the role of their mentors as a factor in their scientific successes. I was positively inspired by the direct way in which the NN Laureates communicate with other people and their attitude towards exchanging thoughts with other people, including those from other environmental and cultural circles. In terms of communication style, I find it valuable that the NN Laureates show modesty and openly admit that their scientific successes in many cases were the result of chance, positive mentorship and fruitful teamwork.

    I believe that participation in the 7th International Scientific Internship Program had a positive impact on the development of my professional and social competences, so that I could become a good, valuable teacher with developed social responsibility, focused on developing the common good.”

I would like to thank the Organizers for the opportunity to participate in the program and get to know outstanding people of world science and their achievements.

   Kind regards:

 

                                                                                    dr hab. Marian Mroziewski,   

.                                                       profesor Police Academy in Szczytno, Poland

 

   “ Laureaci Nagrody Nobla wnieśli ogromny wkład zarówno w dyscypliny, w których pracowali, jak i w całą globalną społeczność. Doświadczenia, którymi dzielą się w swoich wspomnieniach, wywiadach i wystąpieniach publicznych, dostarczają cennych informacji na temat ich rozwoju intelektualnego i umiejętności rozwiązywania problemów. Ekspozycja na ich procesy myślowe może potencjalnie wpływać na nasz rozwój poznawczy i go wzmacniać. Rozumiejąc metodologie i podejścia stosowane przez te wybitne osoby, możemy poszerzyć własne horyzonty umysłowe i udoskonalić umiejętności rozwiązywania problemów. Ma to potencjał kształtowania naszej osobowości poprzez zachęcanie do krytycznego myślenia, umiejętności analitycznych i poszerzanie naszej ciekawości intelektualnej. Udział w Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgasie, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie znacząco wpłynął na kształtowanie się mojej osobowości i chęci przemiany otaczającego mnie świata. Laureaci Nagrody Nobla to ludzie zazwyczaj otwarci na nowe doświadczenia i pomysły. Nie boją się kwestionować statusu quo oraz myśleć nieszablonowo. Ich postawa zainspirowała mnie do większej otwartości i ciekawości świata. Ciągle uczę się, odkrywam nowe rzeczy i wierzę, że dzięki temu staję się bardziej wszechstronną i interesującą osobą. Niezwykłe osiągnięcia laureatów Nagrody Nobla zachęciły mnie do posiadania wielkich marzeń i dążenia do ambitnych celów w mojej dziedzinie nauki. Będąc świadkiem ich niezwykłej podróży i wyzwań stojących przed nimi, jestem zmotywowana do podejmowania ryzyka, traktowania porażki jako odskoczni do sukcesu i przekraczania granic ludzkiej wiedzy. Laureaci Nagrody Nobla również musieli stawić czoła wielu wyzwaniom w swoim życiu. Przeżyli niepowodzenia, porażki i rozczarowania. Jednak wytrwali i nadal dążyli do swoich celów. Mimo swoich osiągnięć, często są pełni pokory i twardo stąpają po ziemi. Są świadomi własnych ograniczeń i zawsze chętnie uczą się od innych. To nauczyło mnie, jak ważna jest odporność, wytrwałość i umiejętność odbijania się od niepowodzeń. Stałam się bardziej świadoma własnych ograniczeń i tego, że ja również mogę popełniać błędy, ale najważniejsze jest wyciągnięcie z nich odpowiednich wniosków. Wiem, że we własnym życiu stanę przed wieloma wyzwaniami, ale jestem przekonana, że uda mi się je pokonać. Laureatów Nagrody Nobla często motywuje chęć dokonania zmian na świecie. Nie są po prostu zainteresowani własnym sukcesem osobistym, ale wykorzystaniem swoich umiejętności i talentów z pożytkiem dla innych. To zainspirowało mnie do skupienia się na większym dobru w mojej własnej pracy i wykorzystania moich umiejętności do wywierania pozytywnego wpływu na otaczający mnie świat. Wierzę, że moja praca zmienia świat i jestem zdecydowana wykorzystać swoje umiejętności oraz talenty, aby uczynić świat lepszym miejscem. Doświadczenia laureatów Nagrody Nobla wywarły głęboki wpływ na moją osobowość i chęć przemiany otaczającego mnie świata. Jestem wdzięczna za możliwość uczenia się i czerpania inspiracji z ich historii oraz osiągnięć

 

                                                                                                                           Patricia Janiszewska,

Katowice, Polska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Doktorantka

 

Program Stażu Naukowego zainteresował mnie z dwóch powodów. Udział dawał mi możliwość zapoznania się w jednym miejscu zgromadzonymi wykładami i wypowiedziami ze 100 przedstawicieli ludzi sukcesu – naukowców, działaczy społecznych, reprezentantów kultury i sztuki – uhonorowanych Nagrodą Nobla. Kolejnym powodem mojej ciekawości jest sama konstrukcja strony organizatora Stażu Naukowego (International Historical Biographical Institute) oraz ich cel – stworzyć ogólnoświatową i wielokulturową oraz wielobranżową bazę ludzi sukcesu, czyje osiągnięcia choć nie są wyróżnione Noblem, jednak są (z jakiegoś powodu) znaczące. Dla mnie sam pomysł podobnie zaprojektowanej strony jest uzasadniona i zarazem służy transformacji otaczającego nas Z i e m s k i e g o Świata. „Z i e m s k i e g o ” ponieważ cyfryzacja wynosi ludzką aktywność daleko poza Ziemią. Odsłuchałam prawie wszystkie nagrania, niezależnie od omawianej dziedziny, za wyjątkiem niemieckoi francuskojęzycznych wypowiedzi. Liczę na to, że w najbliższej przyszłości automatyczne tłumaczenie będzie na tyle zaawansowane, że stopień znajomości języka nie będzie przeszkadzać w odbiorze tekstu. Wszystkie odsłuchane wypowiedzi były ciekawe, niezależnie od tego, czy odnosiły się do mojego obszaru badawczego. Jednak największe moje zainteresowanie wywołało kilka nagrań, w tym: • Okrągły Stół (z dn. 9 i 20 grudnia) na temat KREATYWNOŚCI (z dn.: 9.XII. Michael Levitt, Frank Vil Tech, Peter Doherty, Sharon Abadi, Steven Chu, David Gratz, Joseph Stiglitz) (z dn.: 20.XII. May-Britt Moser. Edvard Moser. Michael Lewitt. Randy Schekman. Carl Wieman.) • (Paul Romer) TED spotkanie o znaczeniu miasta w procesie rozwijania mniej rozwiniętych regionów i dawania użytkownikom i liderom możliwości dokonywania wyboru • (Dalajlama) wszystkie nagrania ze spotkań z Dalajlamą XIV • (David Card) wszystkie nagrania wypowiedzi ekonomisty na temat wpływu imigrantów na gospodarkę • (Muhammad el-Baradei) opis stanu społeczno-kulturowego wyłożony przez byłego wiceprezydenta Egiptu • (Henry Kissinger) umiejętność ‘czytania między wierszami’ • (Jimmy Carter) opis stanu społeczno-kulturowego wyłożony w kilku nagraniach przez byłego prezydenta USA oraz • Joseph Stiglitz (2001) • Patrick Modiano (2014) • Lech Wałęsa (1983) • Kazuo Ishiguro (2017) • David Trimble (1998) • Malala Youzafzai (2014) • Paul Krugman (2008) • Eric Kandel (2000) • Robert Wilson (2020) • Nadia Murad (2018) • Rigoberta Menchu (1992) • Ellen Johnson-Sirleaf (2011) • Tawakkul Karman (2011) • Leimah Gbowee (2011) • Kailash Satyarthi (2014) • Orhan Pamuk (2006) • Kenzaburo Oe (1994) Udział w Stażu zdecydowanie mnie wzbogaciło i rozszerzyło moją wiedzę; jako dydaktyk już wykorzystuję skromną część tej ogromnej informacji na spotkaniach ze studentami. Jako badacz i naukowiec zainteresowałam się wykładem profesora ekonomii Pana Davida Carda (Nobel 2021) na temat wpływu imigrantów na gospodarkę. Jest to bardzo aktualny temat, zwłaszcza dla krajów czyje gospodarki nie mają zbyt długiego doświadczenia funkcjonowania w wolnorynkowych warunkach. Z powodu wojny na Ukrainę Polską granicę przekroczyło dużo ukraińskich uchodźców (przeważnie są to kobiety, dzieci i osoby starsze); dla jednych Polska jest krajem tranzytowym, ale dla innych – Polska stała się krajem, gdzie mieszkają i pracują oraz uczą się. Napływ ukraińskich uchodźców jest bardzo zauważalny. Jest to odpowiedni moment żeby przetestować model Profesora Davida Carda na gospodarkę Polski.

Łączę wyrazy szacunku Mariam Pirveli (PhD) Uniwersytet Szczeciński (Polska)

 

“Udział w Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgas, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie był niepowtarzalną okazją by poszerzyć swoje horyzonty w zakresie naukowym. Uczestnictwo w stażu to również znakomita okazją, by nauczyć i dowiedzieć się czegoś nowego, bądź poznać najnowsze trendy w danej tematyce. Współczesna, coraz bardziej wymagająca, rzeczywistość społeczna wręcz wymusza na człowieku rozwój w różnych sferach życia, co wprost wynika ze zróżnicowanych, często nieprzewidywalnych, sytuacji codzienności – stawiających nowe wymagania i konieczność angażowania konkretnych umiejętności, czy zastosowania innych rozwiązań. Chęć w pozyskiwaniu nowych informacji jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka nauki. Proza codziennego życia i pracy bardzo często zabija naszą inicjatywę i sprawia, że zaczynamy myśleć schematycznie. Udział w Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego był więc znakomitą okazją, by spojrzeć na problemy z różnych perspektyw i punktów widzenia. Moim zdaniem zdobyta wiedza oraz nowe pomysły mogą okazać się niezwykle użyteczne w dalszej działalności badawczej lub mogą nawet być początkiem rozpoczęcia zupełnie nowych i jeszcze lepszych projektów. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii m.in. Robert Engle, Harry Markovitz, Oliver Hart czy Robert Wilson w bardzo interesujący i inspirujący sposób opowiadali o wartościach, poglądach, kompetencjach i twórczości naukowej, wyrazi swoją opinię na temat nowoczesnego rozwoju edukacji i nauki. Ich doświadczenie i spostrzeżenia pomagają spojrzeć szerzej na kwestie współczesnej nauki i potrzeb edukacyjnych. Na stażu poruszone zostały istotne problemy dotyczące praw kobiet, demokracji, bezpieczeństwa i pokoju na świecie – zagadnienia tak aktualne i ważne. Podsumowując udział w Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” w Dubaju, Oslo, Sztokholmie, Rzymie, Burgas, Nowym Jorku, Jerozolimie i Pekinie, uważam za niezwykle interesujący program i godny polecenia. Odbycie stażu pozwala wnikliwiej spojrzeć nie tylko na swój obszar nauki ale w znaczący sposób poszerza jego horyzont.”

                                                                                                                 dr Katarzyna Szmyd,

                                                                           Akademia Ignatianum w Krakowie, Adiunkt

 

“Participation in the International Research Internship Program "Nobel Laureates: Exploring Experience and Professional Achievement for Shaping a Successful Personality and Transforming the World Around Us" in Dubai, Oslo, Stockholm, Rome, Burgas, New York, Jerusalem and Beijing has significantly influenced my world view, the formation of my personality and my desire to improve the world around me.

The statements of the Nobel Laureates have helped to deepen my knowledge, to see the world from a different perspective - not only as an individual, but as a whole people who, together, can achieve more good for others. I have also drawn attention to the problems of the world around me that I was previously unaware of. I will now deepen them in my own areas and try to implement them in my own life. A person, through his work and involvement and motivation of others, is able to change the world. It is important to stop thinking about achieving individual gain, which blocks thinking aimed at the possibility of helping people who need it. Each of us has different potential, which we should develop and use to improve the world.

A huge advantage of this internship was the variety of thematic speeches. The speeches of so many wonderful personalities gave me the opportunity to learn about different traditions, cultures, mentalities and approaches to life of other people. I learned about the history of many great people and their approach to the world and science. I am very impressed by their personalities and willingness to actively contribute to the world. Usually, a scientific internship is strictly focused on a narrow discipline of science, but here I had the opportunity to expand my knowledge on numerous topics, even on those not related to my professional work. An important aspect of participating in a foreign internship was also the opportunity to improve my English language skills through many hours of contact with the language.

In conclusion, participation in the internship has influenced the formation of my personality and my desire to transform the world around me, and I am very happy that I had the opportunity to participate in such a wonderful event. I hope that in the future there will be other internships that will allow me to work on self-development.”

Małgorzata Kida, Rzeszow University of Technology, assistant professor,

Rzeszow, Poland

“I am a doctor of economic sciences, so I do not hide that my greatest interest was in lectures on issues related to economics, social inequalities, poverty, politics, the fight for the protection of human rights and democracy, as well as peacekeeping activities for the safe and sustainable development of humanity. All the speakers who delivered their theses contributed a lot for science and the good of the world, and for me to listen to lectures, discussions, conversations, etc. was a huge added value.

To be able to make valuable theses, you need knowledge and experience. All speakers showed how much commitment and diligence are necessary to achieve something valuable in life. And then to be able to pass it on to others.  These are personalities from which one should take an example, not only in terms of knowledge or diligence, but above all also life experiences. For me, listening to so many speakers from different corners of the world gave a broad worldview, because completely different living and managing countries are in Poland, different in Germany, different in the United States, and still others in African or Asian countries. At the same time, the presented lectures showed that regardless of where we live, we face similar problems that affect us all: wars, human rights, environmental pollution, social inequalities, understanding the boundaries between autocracy and democracy, sustainable and safe development of countries. By giving their speeches, the speakers showed that determination in action and hard work of all of us can definitely help and support in solving difficulties. On the other hand, if we only passively sit and observe the problems around us of the world and do nothing about them, the world can become even more dangerous and unbalanced, and the life span of people on earth may become even more limited.

As I mentioned earlier, I was most inspired and interested in the lectures of Nobel Peace Prize winners and in the field of economics, i.e. such speakers as: Mohamed ElBaradei, Olga Tokarczuk, Henry Kissinger, Muhammad Yunus, Barack Obama, Jimmy Carter, Rober F. Engle, Jody Williams, Joseph Stiglitz, Dalajlama, Desmond Tutu, Michaił Gorbaczow, Marti Ahtisaari, Harry Markowitz, Lech Wałęsa, Dawid Trimble, Paul Krugman, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Denis Mukwege, Oliver Hart, William Nordhaus, Jean Tirole, Paul Romer, David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens.. Their research, actions and interests, as well as their words were incredibly inspiring to me. It is important for me to combine scientific research with practice, and everyone has shown this and proved that whatever you do, you need to know how to use it in practice.

One of the speakers who inspired me was Muhammad Yunus, a Bangladeshi lecturer in economics, coming from a large family. I was very interested in his actions on behalf of poor people and the assumption that lasting peace in the world is possible when there is no poverty and people will have the opportunity to get out of less.

Incredibly inspiring for me were the lectures of Joseph Stiglitz, who was awarded the Nobel Prize for the analysis of markets characterized by information asymmetry, and Robert F. Engel, who in turn was honored for his research on modeling conditional variability, which led to the creation of an innovative regression model for conditional variance known as the ARCH model. Equally interesting were the speeches of the Nobel Prize winner Paul Krugman, the creator of the so-called new economic geography, i.e. a theory explaining, among others, the phenomena related to the process of globalization, as well as the so-called new theory of international trade. It can be noted that this is a controversial economist of the crisis.

The lectures of economists Esther Duflo and Abhijit Banerjee were very interesting. I myself deal with consumption, income, social inequality and poverty in my articles, so I listened with interest to the speeches of scientists. It is not surprising that they were rewarded for their experimental approach to combating poverty. Addressing the issue of poverty is crucial for the development of the modern world. Despite significant improvements in this field, one of humanity's most pressing problems remains the reduction of global poverty in all its forms. Well, more than 700 million people still live on very low incomes. Every year, about five million children under the age of five continue to die from diseases that could often have been prevented or cured with inexpensive treatments. Half of the world's children still leave school without basic literacy and numeracy skills. The winners were recognised for introducing a new approach to getting reliable answers on the best ways to fight poverty in the world. "It involves dividing this issue into smaller, more manageable questions – for example, the most effective interventions to improve learning outcomes or children's health. The winners showed that these more precise questions are often best answered through carefully prepared experiments among those most affected. There has long been an awareness of the huge differences in average productivity between rich and poor countries. However, as Abhijit Banerjee and Esther Duflo have noted, productivity varies greatly, not only between rich and poor countries, but also within poor countries themselves.

Very interesting speeches were made by American scientists William Nordhaus and Paul Romer. Their research on climate change and technological innovation has been immensely inspiring. William Nordhaus of Yale University is known for his research on the economic aspects of climate change. He developed m.in model (DICE) to assess the costs and benefits of various methods of reducing greenhouse gas emissions. Paul Romer of New York University was until recently the chief economist of the World Bank. He is one of the pioneers of the so-called endogenous theory of economic growth, which postulates that the engine of development is technological progress, which can be influenced by m.in economic policy. Nowadays, social and economic inequalities and the effects of global warming can inspire many researchers, practitioners and politicians.

Participation in the internship gave me a lot. It was 1.5 months of amazing experiences and inspiration. I learned a lot from the speakers. Their worldviews were amazing and I am convinced that this knowledge will affect my prestige, recognition, authority and importance among others, during classes with students or during speeches at conferences. More than once in my publications I have quoted Nobel Prize winners such as Amartya Sen or Joseph Stiglitz, and now the lectures listened to, especially by Nobel Prize winners in the field of economics, will inspire me even more to quote their works, as well as to talk about their works and views during my speeches.

I am convinced that the issues that were discussed and raised by the Nobel Prize winners during the internship have influenced and will continue to affect my personality. I have broadened my horizons of thought, and I will use the presented views and values of the speakers for my further development in my professional and scientific life, but also in my personal life.”

 

Anna Murawska, PhD

Place of residence: Bydgoszcz, Poland

Bydgoszcz University of Science and Technology, position: assistant professor

dr inż. Anna Murawska

Katedra Ekonomii i Marketingu

Wydział Zarządzania

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Participation in the "Fifth International Research Internship Program "Nobel Laureates: Exploring Experience and Professional Achievement for Shaping a Successful Personality and Transforming the World Around Us" has positively inspired me to make a metamorphosis in life. Approaching it with a slight reservation, I did not expect that the knowledge and experiences of outstanding people, conveyed in such an accessible way, would enchant me and make me seriously start asking myself the question "What's next?”. Having graduated from pharmacy school, I stand at a "crossroads" and have to decide on the direction of my future career. After listening to many hours of scientific materials, I realized that expanding my knowledge in the field of chemistry and pharmacology is what I would like to be in contact with in the future. Combining aspiration with medical science, I will be ready to engage in research on the combination, action and application of new medications. I believe that an extremely important starting point is self-awareness through responsibility, prudence and perseverance to succeed professionally with the goal of significantly changing the world around us. Sensitivity and openness to the needs of others makes us improve our lives and improve ourselves. A person with the ability to create and distinguished by the highest development of the psyche is able to decide his own fate and bring help to others. Even small help in trivial situations is visible and makes us raise our own self-esteem, feel needed and accepted. After some time we become an authority in the eyes of the people around us, and there are more and more people who help by creating a , "butterfly effect". Helping the sick will give me the feeling that I belong to a larger community for a cause that is important to the world, so the desire to transform the environment in which I live will be a realization of self-confidence. It will be crucial for the development of my personality to be able to take action among people who, like me, want to fulfill themselves in the field of medicine and take steps with me whose main idea is to help people suffering from neurodegenerative diseases and cancer. Marie Skłodowska-Curie quote: , "Science lays at the heart of any progress that facilitates human life and reduces suffering." reflects my need to excel in my chosen field. The professionalism that I sense from the Nobel laureate causes me to be convinced of the validity of the values I hold and the principles I want to follow in my professional life.”

Sincerely,

Paulina Świątek,

                     Medical University of Silesian Piasts in Wrocław, Pharmaceutical department, Student, 

Cieklin, Poland

 

The Nobel laureate who has sunk into my memory is the Nobel Peace Prize Laureate Dalai Lama. He talked about his life, views on the development of the World and Man, the meaning and understanding of Life. The Dalai Lama is guided in his life by principles that are worth implementing in our daily lives in modern times. Above all, it teaches us that by opening our hearts to others, we can receive pain and suffering in return. By accepting the challenge, we run the risk of failure. Every decision in our lives gives rise to the option of suffering. But is it worth not taking the risk? I think it's better to expose yourself to suffering than to close the four walls of your inner world and separate yourself from people. Also, failing doesn't mean you lose immediately. Sometimes, to learn something of value, you have to take failure to heart. There is a lesson from it as valuable as from success. Let us note that we live among people and we cannot live without them. This means that they are part of our existence. A person who does not respect others runs the risk of loneliness. A man who does not respect himself will not be able to learn to respect others. When we understand that each of us has free will and is endowed with intelligence, everyone can be responsible for himself. The Dalai Lama learned that People often differ in their opinions and beliefs. On many occasions and on many occasions. It indicates that Friendship is one of the most important things in life, so you must not let a quarrel over some trivial thing waste years of affection and understanding. It should be remembered that man has it very easy to get used to his habits and beliefs. Sometimes too much. If we are talking to someone with different views and we start to feel anxious or angry, our mind is closed. We lack tolerance. And everyone is entitled to their own opinion. If we start to take everything as it comes, we will lose our own sense of consciousness. In this case, it is best to take the middle way - accept others and allow the possibility of changing your own beliefs, and make sure not to fall into the uncritical acceptance of someone else's worldview. For me personally, the most important value in life is family. Many people seem to forget the true meaning of family. They focus on career, gaining wealth and fame - leaving loved ones to fend for themselves. And yet no success matters if it cannot be shared with loving people. No medal, diploma or Christmas bonus matters if we cannot share our successes with those we love. I have learned that the most valuable treasure we have is our experiences and the wisdom that flows from them. In conclusion, some consider the Dalai Lama to be their spiritual leader, others see him as a superstar. There are even those who think of him as a "wolf in sheep's clothing". The reality is that the Dalai Lama works tirelessly for the good of others and world peace, promoting his secular ethics and religious harmony. As the embodiment of love, compassion and wisdom, he works to inspire us by showing us what we humans can achieve

Z poważaniem,

 dr inż. Izabela Piegdoń

                                                              Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Politechnika Rzeszowska